Lekarze Wojewódzkiego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sięgnęli po nowoczesne metody diagnostyki raka płuc i nie tylko.

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Aktualności » Lekarze Wojewódzkiego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sięgnęli po nowoczesne metody diagnostyki raka płuc i nie tylko.
Lekarze Wojewódzkiego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sięgnęli po nowoczesne metody diagnostyki raka płuc i nie tylko.
Opis ogłoszenia

30 listopada 2021 odbyło się w naszym Szpitalu w Wolicy bardzo istotne, twórcze i zarazem miłe spotkanie naukowe. Zanim o nim opowiem, kilka informacji merytorycznych.

Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy (Szpital w Wolicy) od listopada 2021 posiada możliwość przezoskrzelowej  aspiracyjnej biopsji igłowej  wykonywanej endoskopowo  pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej w czasie rzeczywistym. Z angielskiego badanie to określane jest skrótem EBUS ((EBUS- -TBNA, real-time endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration). Endoskopia ? to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie, polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu aparatów, zwanych endoskopami, umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu (przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita, oskrzeli układu oddechowego).  W przypadku obrazowania endoskopem drzewa oskrzelowego ? mówimy, że jest to bronchoskopia. EBUS to endoskop pozwalający obrazować drzewo oskrzelowe płuc z wykorzystaniem ultrasonografii (USG) – metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach.   EBUS to najnowsza technika wykonywania biopsji przezoskrzelowej powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, wnęki i węzłów międzypłatowych płuca (oba  nasze płuca mają 5 płatów, są tak anatomicznie podzielone). Badanie EBUS pozwala na bardzo dokładną lokalizację struktur zewnątrzoskrzelowych, w tym naczyń, miąższu płucnego, a przede wszystkim węzłów chłonnych. Wykonanie biopsji pod kontrolą EBUS z zastosowaniem igieł o zmiennej długości 10?40 mm pozwala na dotarcie do zmian położonych w większej odległości od ściany oskrzela. Tym samym klasyczna bronchofiberoskopia (wziernikowanie, obrazowanie drzewa oskrzelowego za pomocą endoskopu, pobieranie materiału tylko pod kontrolą wzroku lekarza) zyskała nową jakość. Mówiąc inaczej: chory ma zmianę guzowatą i węzły chłonne okoliczne uwidocznione w tomografii komputerowej, ale  w bronchoskopii  nie udaje się wykazać żadnej patologii (tak bywa nie rzadko, bo zmiana oddalona jest poza oskrzelem dostępnym  w bronchoskopii). W takim przypadku pomocny jest EBUS.

W dniu 30 listopada 2021 gościliśmy w naszym Szpitalu wybitnych polskich specjalistów badania EBUS i histopatologii raka płuc (histopatologia tzn. rozpoznanie choroby nowotworowej  w materiale tkankowym, pobranym różnymi metodami). Byli to: prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski ? endoskopia i dr n. med. Juliusz Pankowski ? patomorfolog. Była tez obecna lek. Martyna Ciesielska ? endoskopia. Nasi goście reprezentowali Zakopane i Szklarską Porębę z tamtejszymi ośrodkami diagnostyki i leczenia chorób płuc.

Nasi lekarze: lek. Marcin Tarczyński, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc (Oddział A, kierownik Działu Diagnostyczno-Leczniczego naszego Szpitala), lek. Michał Ruszkowski, specjalista chorób płuc (Oddział B), lek. Michał Synowiec, specjalista chorób płuc (Oddział B) już od wielu miesięcy przygotowywali się do wykonywania badania EBUS. Lekarze ci już wykonują badanie EBUS, notujemy dobre efekty ich działania  – uzyskujemy rozpoznania choroby nowotworowej, co nie udałoby się przy zastosowaniu klasycznej bronchoskopii. Do badań metodą EBUS przygotowuje się lek.  Waldemar Bakalarz, specjalista chorób wewnętrznych  (Oddział C).

Celem spotkania z naszymi lekarzami była wymiana doświadczeń z wybitnymi specjalistami w warunkach naszej Pracowni Bronchoskopowej. Trzech pacjentów miało wykonane badanie EBUS, którzy jednocześnie mieli wykonane wstępne badanie cytologiczne z rozmazu  ?na szkiełku? pobranego materiału. Badanie cytologiczne bardzo proste, ale wg dr J. Pankowskiego bardzo istotne w celu oceny wartości diagnostycznej pobranego materiału i dające wstępne sugestie rozpoznania w przypadku choroby onkologicznej płuc –  niejako ?intra? ( w środku badania).

Opowiem tylko o jednym z tych trzech badań. Był to pacjent z opisem w tomografii komputerowej zmiany nowotworowej w trzustce, w płucach i węzłach chłonnych w śródpiersiu (w przestrzeni w klatce piersiowej człowieka, zawierającej przede wszystkim naczynia tętnicze i żylne oraz węzły chłonne), z modelowaniem t. płucnej lewej (ucisk). Prof. A. Szlubowski, naszym sprzętem endoskopowym, wykonał biopsję guza trzustki metodą przezprzełykową. Jest to metoda określana skrótem EOS  ( z ang. z angielskiego endoscopic ultrasound, czyli endoskopowa ultrasonografia). Ta metoda umożliwia dokładne badanie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz chorób płuc. Podczas EUS lekarz wprowadza specjalny endoskop z możliwością obrazowania ultrasonograficznego przez jamę ustną do przewodu pokarmowego. Pozwala to uzyskać dokładny obraz ścian przewodu pokarmowego i klatki piersiowej oraz organów znajdujących się w okolicy, np. trzustki i wątroby, węzłów limfatycznych. Podczas EUS lekarz może wykonać biopsję cienkoigłową i pobrać materiał do badania histopatologicznego (badanie zmienionych tkanek pobranych w kierunku sugerowanego rozpoznania). Natomiast materiał diagnostyczny z węzłów chłonnych śródpiersia pobrał metodą EBUS nasz lekarz (węzły były obrazowane w endoskopowym USG). Wstępnie, u opisywanego chorego,  potwierdzono chorobę nowotworową. Poza tym wstępnie oceniono wynik histopatologiczny wskazywał na właściwie pobrany materiał i odpowiednią jego ilość do dalszej diagnostyki immunohistomicznej, genetycznej. Jakie jest dalsze postępowanie: jeżeli stan kliniczny chorego pozwala na wypis ze szpitala, chory oczekuje na ostateczny wynik w warunkach domowych, a nie w szpitalu. Dom zawsze stanowi większy komfort życia aniżeli hospitalizacja w szpitalu. Skrócenie hospitalizacji to także korzyść ekonomiczna dla szpitala ? skrócenie czasu hospitalizacji.

Pomiędzy wykonywanymi badaniami EBUS (czas dezynfekcji endoskopu) rozmawialiśmy z naszymi Gośćmi o zagadnieniach merytorycznych. Połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną jest nie do przecenienia. Bardzo dziękujemy naszym Gościom za obecność w naszym Szpitalu.  Medycyna zawsze szła do przodu dzięki pasjonatom i takimi są Goście naszego Szpitala. Serdecznie dziękujemy.

Nasze wnioski na przyszłość ? i to jak najszybciej. Będziemy przygotowywali i szkolili  zainteresowanych lekarzy, wykonujących EBUS, do wstępnej diagnostyki ?intra?. Myślimy o uruchomieniu pracowni cytologicznej i pracy online z lekarzami, specjalistami  histopatologii, w celu oceny pobranego materiału do badania histopatologicznego. Rozwój technik cyfryzacji pozwala na to dzisiaj. Głównym celem jest skrócenie czasu oczekiwania na ostateczny wynik badań przez chorego i przez lekarza, który planuje dalsze postępowanie lecznicze i to musi następować w możliwie najkrótszym czasie

Dr n. med. Ewa Zalc-Budziszewka

z-ca dyrektora d.s. medycznych

 

W pierwszym rzędzie od lewej dr n. med. Juliusz Pankowski, lek. Martyna Ciesielska<br />
W drugim rzędzie od lewej: lek Waldemar Bakalarz, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski, lek. Michał Ruszkowski, lek. Michał Synowiec. Badanie EBUS wykonują: lek. Marcin Tarczyński i pielęgniarki: Barbara Adamczyk i Renata Wieczorek.

W pierwszym rzędzie od lewej dr n. med. Juliusz Pankowski, lek. Martyna Ciesielska<br />W drugim rzędzie od lewej: lek Waldemar Bakalarz, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski, lek. Michał Ruszkowski, lek. Michał Synowiec. Badanie EBUS wykonują: lek. Marcin Tarczyński i pielęgniarki: Barbara Adamczyk i Renata Wieczorek.
W pierwszym rzędzie od lewej dr n. med. Juliusz Pankowski, lek. Martyna Ciesielska
W drugim rzędzie od lewej: lek Waldemar Bakalarz, prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski, lek. Michał Ruszkowski, lek. Michał Synowiec. Badanie EBUS wykonują: lek. Marcin Tarczyński i pielęgniarki: Barbara Adamczyk i Renata Wieczorek.

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_b


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Bożena Jopek
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

b.jopek@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź