Skip to main content

Aktualności

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Kategoria 'Wszystkie'
Najserdeczniejsze życzenia dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy w dniu ich święta
1 2 maja to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W tym dniu życzymy pielęgniarkom i pielęgniarzom z naszego szpitala dużo radości z wypełnianej pracy i dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie, by nasi pacjenci czuli się dobrze zaopiekowani
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał satysfakcję. Składamy wyrazy uznania, wdzięczności oraz życzymy radości, dużo zdrowia w życiu osobistym i zawodowym.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Dyrekcja WS ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
Dyrektor Szpitala Liderem ESG – Autorytet Polityki Zdrowotnej

25.04.2023r. w Warszawie odbyła się konferencja o innowacjach w sektorze zdrowia – Innovation Day – innowacje w ochronie zdrowia –  gdzie wspólnie z ekspertami debatowano na temat nowości, najnowszych trendów i najlepszych praktyk w efektywnym zarządzaniu branżą medyczną. Redakcja Polityki Zdrowotnej – organizatora Innovation Day – pierwszy raz w historii, nagrodziła wybitne osobowości z obszaru ochrony zdrowia. Lek. Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala w Wolicy odebrał nagrodę Lider ESG

„Ten człowiek zrobił najwięcej w Polsce dla idei Zielonych Szpitali”- mówił Dariusz Jarosz prezes zarządu Politykazdrowotna.com wręczając statuetkę Autorytetu Polityki Zdrowotnej dyrektorowi szpitala w Wolicy Sławomirowi Wysockiemu.

Serdecznie dziękujemy.

Relacja z wręczenia nagrody – link

Pełna lista laureatów – link

 

 

Szpital w Wolicy laureatem prestiżowego Rankingu Zielonych Inicjatyw
Jesteśmy dumni, że mogliśmy stanąć na scenie uroczystej gali XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, by odebrać prestiżową nagrodę Rankingu Zielonych Inicjatyw.
Nagrodę wręczył prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.
-W każdej naszej działalności dbamy o to, by pozostawić przyszłym pokoleniom planetę w lepszym stanie, niż tę, którą obecnie mamy. Bardzo mocno inwestujemy w to, żeby szpital był zeroemisyjny. Jesteśmy członkiem GGHH to ogólnoświatowa organizacja, która wszystko liczy, by tej emisji było jak najmniej. Idziemy zieloną drogą i na pewno z niej nie zejdziemy, bo nie ma od tego odwrotu, to dla nas sprawa priorytetowa. Gratuluje zespołowi szpitala- mówiła podczas odbioru nagrody Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
– To nas motywuje by nadal działać w ochronie środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako członek GGHH, chcemy być szpitalem zeroemisyjnym, deklarowaliśmy to do 2050 roku, ale nie mamy tyle czasu, mamy nadzieję, że przez kilka najbliższych lat uda nam się to osiągnąć. Dziękuję urzędowi marszałkowskiemu za wsparcie. Chcemy propagować idę zielonych szpitali, dlatego organizujemy międzynarodową konferencję w Kaliszu- mówił na konferencji w Katowicach Sławomir Wysocki dyrektor szpitala w Wolicy
Dziękujemy za wsparcie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, Paulinie Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, Dziękujemy Departamentowi Zdrowia z Panią Anna Jackowska na czele.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym pracownikom Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica k/Kalisza za naszą wspólną pracę na rzecz ochrony środowiska
To nasz wspólny sukces !
Nota prasowa do pobrania w j.polskim: Nota prasowa – Ranking Zielonych Inicjatyw
Nota prasowa do pobrania w j.angielskim: Press note- Green Initiatives Ranking – English version
 
Wspieranie poprawy odporności na zmianę klimatu – podsumowanie roku 2022

Odporność na zmiany klimatu stała się istotnym elementem strategii szpitala w Wolicy. Rozumiemy zagrożenia i słabości, na jakie narażony jest  szpital z powodu zmian klimatu i wprowadzamy niezbędne zmiany w celu ochrony  pacjentów i personelu.  Stając się bardziej odpornym, możemy pomóc przygotować się na rosnące skutki zmian klimatu. Nim rozpoczniemy realizację tegorocznego planu inwestycyjnego oraz działań zaplanowanych w ramach profilaktyki ochrony zdrowia, pragniemy przedstawić podsumowanie ubiegłego roku.

Rok 2022 obfitował w inwestycje mające na celu ograniczenie śladu węglowego, redukcję odpadów,  cyfryzację placówki i ograniczenie zużycia papieru, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego,

Szpital zrealizował następujące zadania:

 1. uruchomiono Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej m.in. dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 wybudowany w technologii modułowej ograniczającej ślad węglowy o pow. całkowitej 800m2 oraz przeniesiono Przychodnię Chorób Płuc i Gruźlicy na teren szpitala;
 2. rozpoczęto budowę łącznika w technologii modułowej pomiędzy ww. budynkiem, a dotychczasowym budynkiem szpitala o pow. całkowitej ok. 300m2;
 3. wszystkie dachy budynków należących do szpitala zostały obłożone panelami fotowoltaicznymi, powstały też 2 instalacje naziemne. Instalacja składa się z 458 sztuk modułów. Łączna moc instalacji PV wynosi 200kWp;
 4. uruchomiono agregat prądotwórczy o mocy 145kW – zwiększono dzięki temu zasilanie obwodów rezerwowych oraz zapewniono bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość pracy szpitala w sytuacjach awaryjnych;
 5. rozprowadzono instalację magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych – retencja umożliwi zatrzymanie do 450 m3 wody w skali roku w miejscu, w którym spadła w postaci deszczu i powtórne jej wykorzystanie celem nawodnienia 700m2 terenu wokół budynku szpitala;
 6. wymieniono agregat próżni oraz zmodernizowano Pomieszczenie Pomp Próżniowych, co pozwoliło na zoptymalizowanie procesów podaży próżni na oddziały i poprawę efektywności energetycznej systemu;
 7. opracowano dokumentację projektową na kompleksowy remont oddziałów szpitalnych mający na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu i wody a także poprawę warunków bytowych pacjentów;
 8. zmodernizowano pomieszczenie Prosektorium oraz wymieniono urządzenia chłodnicze na lodówki do przechowywania zwłok działające na ekologiczny czynnik chłodniczy – w ten sposób poprawiono ekektywnośc energetyczną budynku oraz wyeliminowano freon;
 9. zmodernizowano system informatyczny Eskulap do wersji przeglądarkowej (wersja webowa) wraz z migracją wszystkich posiadanych licencji oraz rozszerzono funkcjonalość systemu  o obszar Pulpitów Lekarskich – w ten sposób wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów i ograniczono zużycie papieru;
 10. wymieniono zbiornik na tlen o poj. 3 ton na zbiornik 6 ton, dzięki czemu ograniczono częstotliwość dostaw i zwiększono poziom bezpieczeństwa pacjentów;
 11. zakupiono urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych, które pozwala na redukcję odpadów spożywczych o 90% w skali roku;
 12. zakupiono szafę EDC Plus do przechowywania aparatów bronchoskopowych celem zoptymalizowania procesów przechowywania, mycia i suszenia aparatury medycznej;
 13. zgromadzono zapasy środków do dezynfekcji, materiałów ochronnych i środków ochrony osobistej;
 14. poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu IT, podniesiono poziom bezpieczeństwa cybernetycznego placówki;
 15. pozyskano grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępność Plus dla  zdrowia  w W.S. ZZOZ  Chorób Płuc  i  Gruźlicy  w Wolicy k ∕ Kalisza” mającego na celu podniesienie poziomu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej placówki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych;
 16.  dołączono do globalnej sieci zielonych szpitali (Global Green and Healthy Hospitals)
 17. zorganizowano I Międzynarodową konferencję nt. Roli Zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
 18. we współpracy z UN Global Network Poland działającą przy ONZ i Philips Health Care, współtworzono raport Zielone szpitale, który zaprezentowano na 11 edycji World Urban Forum (WUF11), politykę zielonych szpitali i osiągnięcia szpitala w Wolicy zaprezentowano również na Jesiennej Konferencji Programowej PFSz (JKP);
 19. podpisano międzypaństwową umowę ze szpitalem z Grecji, której celem jest popularyzowanie zrównoważonych środowiskowo działań mogących korzystnie wpłynąć na redukcję śladu węglowego, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i racjonalnym wykorzystaniu zasobów.
 20. przeprowadzono kampanie edukacyjne wśród pacjentów nt. właściwego przechowywania leków cytostatycznych stosowanych w ramach programu lekowego raka płuc podawanych doustnie w warunkach domowych oraz prawidłowej segregacji odpadów oraz cykliczny piknik medyczny pn. Sobota dla zdrowia. Prócz tego zorganizowano wiele akcji wyjazdowych mających na celu m.in. wykonania bezpłatnych badań RTG klatki piersiowej dla lokalnej społeczności
 21. opracowano procedury związane m.in. zarządzaniem środowiskowym, plan bezpieczeństwa wodnego, w przypadku ewentualnej katastrofy klimatycznej, plan zarządzania zużyciem wody w tym plan zapasów wody pitnej na wypadek kryzysu, plan zapasów niezbędnych produktów medycznych

 

Łączna mierzalna wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła w 2022r.  blisko 15,5 mln zł. , z czego dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych wyniosły ponad 15,4 mln zł. Szpital w Wolicy aktywnie działa na rzecz zmniejszenia wpływu sektora zdrowia na środowisko i poprawy zdrowia publicznego i środowiskowego.

zdjęcia zmodernizowanej infrastruktury szpitalnejzdjęcia z konferencji, akcji profilaktycznych i wizyty dyrektora w szpitalu w Grecji
zdjęcia inwestycji wykonanych w 2022r.

Polsko-grecka przyjaźń między szpitalami.

Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w XXI wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do 4,2 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie. Zmiana klimatu wpływa na warunki, w których ludzie się rodzą, dorastają, pracują, żyją i starzeją się, a także na warunki życia codziennego. Sektor opieki zdrowotnej przyczynia się do tego poważnego zjawiska, odpowiadając za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla. Mając na uwadze powyższe szpital w Wolicy, jako pierwszy szpital wojewódzki zawarł porozumienie o wzajemnej współpracy ze Szpitalem Ogólnym w Syros „Vardakeio & Proio”, której celem jest popularyzowanie zrównoważonych środowiskowo działań mogących korzystnie wpłynąć na redukcję śladu węglowego, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i racjonalnym wykorzystaniu zasobów.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na ten temat:

https://zdrowie.wprost.pl/strefa-pacjenta/11125750/polsko-grecka-przyjazn-miedzy-szpitalami.html

 

przedstawiciele szpitala w Wolicyy i szpitala w grecji na tle szpitala ogólnego w Syros w GrecjiDyrektor szpitala w Wolicy i dyrektor szpitala w Grecji na tle ambulansu przed szpitalem w Syros w Grecjidelegatura przedstawicieli szpitala z Polski w szpitalu greckimDyrektor szpitala w Wolicy w gabinecie zabiegowym w szpitalu ogólnym w Syros w Grecji

 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica k/Kalisza członkiem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

Dyrektor Sławomir Wysocki w czwartek 02.03.2023r. podpisał deklarację dołączenia do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz),  która zrzesza ponad 240 polskich szpitali. Dzięki tej współpracy szpital w Wolicy będzie promował wśród szpitali w całej Polsce m.in. inwestowanie w ekologię, by wspólnie dbać o środowisko.

Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, na świecie ponad 13 milionów zgonów rocznie wynika, z możliwych do uniknięcia, przyczyn środowiskowych. Największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości jest kryzys klimatyczny, który jednocześnie jest kryzysem zdrowotnym. Ponadto udowodniono, że ponad 90% społeczeństwa oddycha niezdrowym powietrzem, a ekstremalne zjawiska pogodowe , degradacja gleby i niedobory wody pitnej skutkują stale pogarszającymi się warunkami bytowymi ludzi. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdujące się w zbiornikach wodnych, przedostają się do naszego łańcucha pokarmowego. Wszystkie te czynniki powodują, że od wielu lat obserwujemy niepokojący wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, które ściśle związane są z warunkami środowiskowymi, tj. astma, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, czy nowotwory.

Członkostwo w PFSz – najbardziej reprezentatywnej organizacji szpitali w Polsce – „ponad podziałami” – należącej do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE,  pozwoli na propagowanie idei Zielonych szpitali, które reprezentujemy w tej części Europy. Będąc członkiem Global Green and Healthy Hospitals szpital w Wolicy wykorzystuje innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcić sektor zdrowia i wspierać zdrową, zrównoważoną przyszłość.

Członkostwo w PFSz pozwoli na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy poprzez zmniejszenie  wpływu sektora zdrowia na środowisko oraz promowanie zdrowia publicznego i środowiskowego.

 

Dyrektor Szpitala w Wolicy oraz przedstaicielka Polskiej Federacji Szpitali na tle zdjęcia szpitala Chorób Płuc w Wolicy.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica k/Kalisza podświetlony na zielono i różowo w ramach światowych obchodów 𝗗𝗻𝗶𝗮 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗼́𝗯 𝗥𝘇𝗮𝗱𝗸𝗶𝗰𝗵.
Mimo nazwy, „choroby rzadkie” są częste. Jest ich 8 tysięcy rodzajów, a pacjentów w Polsce ok. 3 miliony: z brakiem diagnozy i odczuwanym cierpieniem, z ogromnie trudnym dostępem do specjalistów, drogich terapii lekowych. Te z kolei nie są efektywne. Choroba może dotknąć każdy organ lub każdy układ wewnętrzny. To również dotknięcie niepełnosprawnością. Choroby rzadkie wykluczają zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Wraz z innymi instytucjami, chcemy zwrócić uwagę na ten problem.
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.

Środkami komunikacji miejskiej: 

 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
pawlak.daria@wp.pl

 


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź