Skip to main content

Oddziały Chorób Płuc i Gruźlicy

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Pomoc medyczna » Oddziały Chorób Płuc i Gruźlicy

Wszystkie chorób płuc i gruźlicy oraz Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej znajdują się w głównym budynku Szpitala, w głębi leśnego terenu.

 

Oddział A Ikona - rozwiń

Lokalizacja:

I. piętro głównego budynku Szpitala

Kontakt:

 • Pokój lekarski: tel. 728 947 972,   62 761 25 12, e-mail: oa@szpital.wolica.pl
 • Pokój pielęgniarek: tel. 728 947 959,   62 761 25 13. e-mail: oapiel@szpital.wolica.pl
 • Telefon stacjonarny dla pacjentów: 62 761 25 26

Oddział  „A” przyjmuje pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego. Są to głównie kobiety z powiatu kaliskiego i powiatów ościennych oraz mężczyźni z Ostrowa Wlkp. i Kępna. Rocznie leczymy ok. 1100 osób. Posiadamy 40 łóżek na salach 2- i 3-osobowych. Sale wyposażone są w węzeł sanitarny i telewizję szpitalną. Do dyspozycji pacjentów jest lodówka oraz telefon stacjonarny.

Leczymy przypadki ostre, zapalne i rozrostowe, przebiegające z niewydolnością oddechową, wymagające:

 • tlenoterapii
 • drenażu ssącego
 • interwencji endoskopowej
 • punkcji odbarczających
 • nebulizacji do oskrzelowych leków bronchodilatacyjnych i mukolitycznych

Prowadzimy comiesięczną suplementację immunoglobuliny G u pacjentów z zaburzeniami odporności. Diagnozujemy i leczymy chorych z nowotworami złośliwymi – oskrzelopochodnymi, stosując u pacjentów chemioterapię. Leczymy również powikłania tej metody. Przeprowadzamy kwalifikację pacjentów z utrwalonym inwalidztwem układu oddechowego do domowego leczenia tlenem.

Oferujemy również pomoc innym placówkom medycznym w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących chorób płuc, m.in. w przypadku:

 • przewlekłego kaszlu
 • zmian w obrazie rtg klatki piersiowej
 • zmian w badaniach czynnosciowych układu oddechowego
 • monitorowania chorób przewlekłych, pierwotnych płucnych i z mnanifestacją płucną w przebiegu chorób układowych
 • nawracających objawów chorobowych ze strony układu oddechowego, podejrzanych o tło alergiczne

W procesie diagnostycznym korzystamy z usług szpitalnego laboratorium, pracowni USG, pracowni radiologicznej, pracowni prątka gruźlicy, pracowni endoskopowej oraz pracowni badań czynnościowych. W ramach pracowni endoskopowej wykonujemy bronchofiberoskopię, to jest endoskopową ocenę tchawicy i dostępnego badaniu drzewa oskrzelowego, z pobraniem materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych, bakteriologicznych, w tym genetycznych i mykologicznych. Prowadzimy rozległą działalność konsultacyjną z placówkami o pokrewnych i tożsamych specjalizacjach na wyższych szczeblach referencyjnych.

Współpracujemy z:

 • Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
 • Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Międzynarodowym Centrum Onkoterapii w Poznaniu
 • i wieloma, innymi ośrodkami medycznymi.
Oddział A - Ordynator Ikona - rozwiń

Kontakt:

lek. med. Daniel Otmianowski

tel. 728 947 972,   62 761 25 12
 • absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1983r.)
 • specjalizacje:
?         – I. stopnia – choroby wewnętrzne (1988r.)
         – II. stpnia – choroby płuc (1992r.)
– 1988 – obecnie –   Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy:
                                  –   1991 – obecnie – ordynator Oddziału „A”,
                                  –   1988 – 1991 – z-ca ordynatora Oddziału  „C”
– 1983 – 1988 – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu,  Oddział Chorób Wewnętrznych I.
Oddział A - Zespół oddziału Ikona - rozwiń

Lokalizacja:

I. piętro głównego budynku Szpitala

Kontakt:
Pokój lekarski: tel. 728 947 972,   62 761 25 12, e-mail: oa@szpital.wolica.pl
Pokój pielęgniarek: tel. 728 947 959,   62 761 25 13. e-mail: oapiel@szpital.wolica.pl
Telefon stacjonarny dla pacjentów: 62 761 25 26

Oddział  „A” przyjmuje pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego. Są to głównie kobiety z powiatu kaliskiego i powiatów ościennych oraz mężczyźni z Ostrowa Wlkp. i Kępna. Rocznie leczymy ok. 1100 osób.
Posiadamy 40 łóżek na salach 2- i 3-osobowych. Sale wyposażone są w węzeł sanitarny i telewizję szpitalną. Do dyspozycji pacjentów jest lodówka oraz telefon stacjonarny.
Leczymy przypadki ostre, zapalne i rozrostowe, przebiegające z niewydolnością oddechową, wymagające:

 • Kontakt:

  ?
  Kadrę medyczną, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia chorób pulmonologicznych, w tym nowotworów złośliwych płuc i oskrzel, opiekującą się pacjentami na Oddziale „A”, stanowią: 4 lekarze i 14 pielęgniarek.

  Ordynator:
   lek.med. Daniel Otmianowski – specjalista chorób płuc

  Lekarze:
  lek.med. Anita Proszowska – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
  lek. med. Marcin Tarczyński – specjalista chorób wewnętrznych oraz  chorób płuc
  lek. med. Wojciech Krężel – lekarz chorób płuc

  Pielęgniarka oddziałowa:
  mgr Renata Kosowska-Strzałka -pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

  Pielęgniarki:
  mgr Sylwia Jóźwiak – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  mgr Bogumiła Bogaczyńska – Starsza pielęgniarka
  mgr Grażyna Cuper – specjalista pielęgniarstwa. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  lic. Violetta Golińska-Jankowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  mgr Agata Hańćkowiak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  lic. Maria Ignaczak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  mgr Marta Wojciechowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  lic. Barbara Wolf
  mgr Daria Kłysz
  mgr Sebastian Nolbert
  mgr Ewa Andersz-Górczyńska
  mgr Anita Salamon

  Sekretarka medyczna:
  Mirosława Górecka
  tlenoterapii

 • drenażu ssącego
 • interwencji endoskopowej
 • punkcji odbarczających
 • nebulizacji do oskrzelowych leków bronchodilatacyjnych i mukolitycznych

Prowadzimy comiesięczną suplementację immunoglobuliny G u pacjentów z zaburzeniami odporności.
Diagnozujemy i leczymy chorych z nowotworami złośliwymi – oskrzelopochodnymi, stosując u pacjentów chemioterapię. Leczymy również powikłania tej metody
Przeprowadzamy kwalifikację pacjentów z utrwalonym inwalidztwem układu oddechowego do domowego leczenia tlenem.
Oferujemy również pomoc innym placówkom medycznym w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących chorób płuc, m.in. w przypadku:

 • przewlekłego kaszlu
 • zmian w obrazie rtg klatki piersiowej
 • zmian w badaniach czynnosciowych układu oddechowego
 • monitorowania chorób przewlekłych, pierwotnych płucnych i z mnanifestacją płucną w przebiegu chorób układowych
 • nawracających objawów chorobowych ze strony układu oddechowego, podejrzanych o tło alergiczne

W procesie diagnostycznym korzystamy z usług szpitalnego laboratorium, pracowni USG, pracowni radiologicznej, pracowni prątka gruźlicy, pracowni endoskopowej oraz pracowni badań czynnościowych.
W ramach pracowni endoskopowej wykonujemy bronchofiberoskopię, to jest endoskopową ocenę tchawicy i dostępnego badaniu drzewa oskrzelowego, z pobraniem materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych, bakteriologicznych, w tym genetycznych i mykologicznych.
Prowadzimy rozległą działalność konsultacyjną z placówkami o pokrewnych i tożsamych specjalizacjach na wyższych szczeblach referencyjnych.

Wspólpracujemy z :–   Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
–   Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
–   Międzynarodowym Centrum Onkoterapii w Poznaniu
i wieloma, innymi ośrodkami medycznymi.

Oddział B Ikona - rozwiń

Lokalizacja:

Parter głównego budynku Szpitala

Kontakt:

Oddział zapewnia całodobową pomoc i opiekę w zakresie chorób płuc i gruźlicy dla pacjentów z całego kraju, posiadając 15 sal chorych o łącznej liczbie 52 łóżek.
W Oddziale leczone są między innymi następujące przypadki chorobowe:

 •   nowotwory płuc
 •   gruźlica płuc
 •   zapalenia płuc
 •   astmy oskrzelowe
 •   przewlekłe obturacyjne choroby płuc

oraz inne, związane z profilem Oddziału, a także:

 • bezdech senny (diagnostyka u kobiet i mężczyzn)

Oddział „B”, w dniu 6 czerwca 2008 r., został wpisany na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny chorób płuc na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym,  zobowiązał się do realizacji programu stażowego z chorób płuc dla 2 lekarzy w jednym czasie, tj. wyznaczonym programem specjalizacji z:
–   chorób wewnętrznych,
–    onkologii klinicznej,
i innych specjalności.

Lekarzami uprawnionymi do szkolenia lekarzy odbywających staż z chorób płuc w Oddziale „B” są:

 1.  dr n. med. Ewa Zalc -Budziszewska – specjalista chorób płuc
 2.  dr n. med. Iwona Brodnicka – specjalista chorób płuc

Pielęgniarki:
mgr Sylwia Jóźwiak – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Bogumiła Bogaczyńska – Starsza pielęgniarka
lic. Grażyna Cuper – specjalista pielęgniarstwa. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. Violetta Golińska-Jankowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
lic. Agata Hańćkowiak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. Maria Ignaczak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. Ewa Olek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
lic. Marta Wojciechowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. Barbara Wolf
mgr Marzena Zielińska – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Daria Kłysz
mgr Ewa Kujawa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
mgr Monika Bugajna  – spacjalista w dziedzinie chirurgii
lic. Ewa Andersz-Górczyńska
lic. Anita Salamon

 

 • drenażu ssącego
 • interwencji endoskopowej
 • punkcji odbarczających
 • nebulizacji do oskrzelowych leków bronchodilatacyjnych i mukolitycznych

Prowadzimy comiesięczną suplementację immunoglobuliny G u pacjentów z zaburzeniami odporności.
Diagnozujemy i leczymy chorych z nowotworami złośliwymi – oskrzelopochodnymi, stosując u pacjentów chemioterapię. Leczymy również powikłania tej metody
Przeprowadzamy kwalifikację pacjentów z utrwalonym inwalidztwem układu oddechowego do domowego leczenia tlenem.
Oferujemy również pomoc innym placówkom medycznym w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących chorób płuc, m.in. w przypadku:

 • przewlekłego kaszlu
 • zmian w obrazie rtg klatki piersiowej
 • zmian w badaniach czynnosciowych układu oddechowego
 • monitorowania chorób przewlekłych, pierwotnych płucnych i z mnanifestacją płucną w przebiegu chorób układowych
 • nawracających objawów chorobowych ze strony układu oddechowego, podejrzanych o tło alergiczne

W procesie diagnostycznym korzystamy z usług szpitalnego laboratorium, pracowni USG, pracowni radiologicznej, pracowni prątka gruźlicy, pracowni endoskopowej oraz pracowni badań czynnościowych.
W ramach pracowni endoskopowej wykonujemy bronchofiberoskopię, to jest endoskopową ocenę tchawicy i dostępnego badaniu drzewa oskrzelowego, z pobraniem materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych, bakteriologicznych, w tym genetycznych i mykologicznych.
Prowadzimy rozległą działalność konsultacyjną z placówkami o pokrewnych i tożsamych specjalizacjach na wyższych szczeblach referencyjnych.

Wspólpracujemy z :–   Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
–   Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
–   Międzynarodowym Centrum Onkoterapii w Poznaniu
i wieloma, innymi ośrodkami medycznymi.

Oddział B - Ordynator Ikona - rozwiń

dr n.med. Ewa B. Zalc-Budziszewska

specjalista w dziedzinie chorób płuc

Kontakt:

tel. 728 853 174,   62 761 25 03,
e-mail: ob@szpital.wolica.pl
e.zalc@szpital.wolica.pl

 • absolwentka Akademi Medycznej w Łodzi  (1984r.)
 • specjalizacje:

–  I.stopnia – choroby płuc (1990r.)
–  II. stopnia – choroby płuc (1993r.)

 • tytuł: dr n. med.(1999r., AM w Łodzi)
 • absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia” – Akademii Medycznej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004r.)

– inicjatorka Pracowni Badania Snu ( w Szpitalu w Wolicy), powstałej w 2010r., jednej z najlepiej wyposażonych jednostek tego typu w kraju

–  2006 – obecnie – Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
–  2007r. – obecnie – ordynator Oddziału „B”,
–  2006 – 2007r. – z-ca ordynatora Oddziału „C”,
–  1987-2006r. –   Wojewódzki Szpital im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
– 1994 – 2006r. – ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
– 1990-1994r. – p.o. ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
–  1984 – 1987 –  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach, Oddział Pulmonologiczny

Oddział B - Zespół oddziału Ikona - rozwiń

Kontakt:

Kadrę medyczną, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia chorób pulmonologicznych, w tym nowotworów złośliwych płuca i oskrzela, opiekującą się pacjentami na Oddziale „B”, stanowią: 4 lekarze i 13 pielęgniarek.

Kierownik Oddziału:
dr n.med. Ewa Zalc – Budziszewska – specjalista chorób płuc

Lekarze:
dr n.med. Iwona Brodnicka – ? zastępca kierownika oddziału, specjalista chorób płuc
lek.med. Michał Ruszkowski– specjalista chorób płuc
lek.med. Michał Synowiec  ? specjalista chorób płuc

lek. med. Justyna Sacchetto

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Renata Zdobych ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa

epidemiologicznego
Pielęgniarki:
mgr Alicja Antczak ? zastępca pielęgniarki oddziałowej
mgr Jadwiga Jerysz ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Donata Popławska ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
mgr Aneta Nawrocka ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Elżbieta Kuświk ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i onkologicznego
mgr Aleksandra Pawlak ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
mgr Dorota Chomuk ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgicznego
mgr Patrycja Łazarek ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
mgr Aleksandra Urban ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
lic. Renata Zellmann ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i diabetologicznego
lic. Ewa Golanowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
Aneta Załęcka ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
Aldona Stępień
Aneta Bartczak

Sekretarki medyczne:
Anna Grzęda
mail: obsekretariat@szpital.wolica.pl

Oddział C Ikona - rozwiń

Lokalizacja:
I. piętro głównego budynku Szpitala

Kontakt:

pokój lekarski: tel. 728 948 950,   62 761 25 14, e-mail: oc@szpital.wolica.pl
pokój pielęgniarek: tel. 728 949 013,   62 761 25 01, email: ocpiel@szpital.wolica.pl
sekretarka medyczna: tel. 728 949 121,

Telefon stacjonarny dla pacjentów: 62 761 25 31

Oddział „C” zapewnia całodobową pomoc i opiekę w zakresie chorób płuc i gruźlicy dla pacjentów z całego kraju.
Oddział posiada 13 sal chorych o łącznej liczbie 34 łóżek.
W Oddziale leczone są między innymi następujące przypadki chorobowe:

 • nowotwory płuc
 • gruźlica płuc
 • zapalenia płuc
 • astmy oskrzelowe
 • przewlekłe obturacyjne choroby płuc
 • inne schorzenia, związane z profilem Oddziału

Przeprowadzamy kwalifikację pacjentów z utrwalonym inwalidztwem układu oddechowego do domowego leczenia tlenem.
Podobnie, jak Oddziały „A” i „B” oferujemy również pomoc innym placówkom medycznym w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących chorób płuc, m.in. w przypadku:

 • przewlekłego kaszlu
 • zmian w obrazie rtg klatki piersiowej
 • zmian w badaniach czynnosciowych układu oddechowego
 • monitorowania chorób przewlekłych, pierwotnych płucnych i z mnanifestacją płucną w przebiegu chorób układowych
 • nawracających objawów chorobowych ze strony układu oddechowego, podejrzanych o tło alergiczne
Oddział C - Zespół oddziału Ikona - rozwiń

Kontakt:
gabinet lekarski: tel. 728 947 950,   62 761 25 14, e-mail: oc@szpital.wolica.pl
gabinet pielęgniarski: tel. 728 949 013,   62 761 25 01, e-mail: ocpiel@szpital.wolica.pl

sekretariat: tel. 728 949 121, e-mail: ocsekretariat@szpital.wolica.pl

Kierownik oddziału:

lek.med. Barbara Czyszek ? specjalista chorób płuc

Lekarze:
lek.med. Jadwiga Skrzeczyńska ? z-ca kierownika oddziału, specjalista chorób wewnętrznych oraz chorób płuc
lek.med. Waldemar Bakalarz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Grzegorz Blicharski

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Bożena Jopek ? pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarki i pielęgniarz:

mgr Izabela Sośnicka ? z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w zakresie pielęgniarstwa internistycznego
mgr Anna Elegańczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
Olimpia Błażejewska 
Elżbieta Gimla ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
mgr Żaneta Mak ? specjalista w dziedzinie onkologii
lic. Urszula Mikołajczyk
mgr Anna Stopka ? specjalista w dziedzinie onkologii
mgr Dorota Szymańska ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalista w dziedzinie onkologii
lic. Iwona Wermut ? specjalista w dziedzinie onkologii
mgr Anna Buśka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
lic. Tomasz Pietrzak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Natalia Kaszczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Marzena Bzdyrek ? specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologii

Sekretarka medyczna:
Magdalena Jakóbczak

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.

Środkami komunikacji miejskiej: 

 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
pawlak.daria@wp.pl

 


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Natalia Bartczak
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź