Międzynarodowa Konferencja „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w 2024 roku

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Międzynarodowa Konferencja „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w 2023 roku » Międzynarodowa Konferencja „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w 2024 roku

Międzynarodowa Konferencja „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w 2024 roku, Szpital Wolica w Kaliszu

 

 

 

III Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”

Kalisz 11-12 czerwca 2024r.

 

 

„Zbyt długo prowadziliśmy bezsensowną wojnę z naturą. Zakłócenia klimatu, utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenie środowiska zagrażają naszej egzystencji jako gatunku. Bez pomocy natury nie będziemy mogli się rozwijać ani nawet przetrwać. Nadszedł czas, aby zawrzeć pokój z naturą”.

António Manuel de Oliveira Guterres – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Nadchodzi nowa era medycyny zmian klimatu. Identyfikowane są nowe choroby, a istniejące ulegają zaostrzeniu. Klimat, który zawsze kojarzył się ze zdrowiem, jest obecnie jedną z głównych sił zakłócających świadczenia opieki zdrowotnej. Naukowcy są zgodni co do jednego: spodziewany wzrost temperatury o  1,5°C powyżej średniej sprzed epoki przemysłowej spowoduje katastrofalne szkody dla zdrowia.

Rok 2023 zapisał się w historii jako najcieplejszy, odkąd prowadzone są pomiary. Średnia temperatura w  skali całej planety była aż o 1,46 stopnia Celsjusza wyższa niż przeciętna przed epoką industrialną. Niegdyś incydentalnie, a dziś coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe tj. fale upałów, pożary, huragany, ulewne opady, powodzie, trzęsienia ziemi o stopniu przekraczającym 7 skali Richtera.

Kryzys klimatyczny w ogromnym stopniu determinuje występowanie chorób zakaźnych przenoszonych przez wektory zwierzęce. Ocieplenie klimatu wywołuje zmiany w populacjach pasożytów i ich żywicieli co dodatkowo zwiększa możliwość transmisji patogenów przez dziko żyjące gatunki migrujące na zwierzęta hodowlane, również te przeznaczone do konsumpcji przez ludzi. Wyższe temperatury pozwalają na zasiedlanie przez gatunki wektorowe nowych, wcześniej niedostępnych z powodu zbyt niskich temperatur, terenów oraz na przetrwanie patogenów w bardziej sprzyjających im warunkach klimatycznych.

COVID-19 zabił więcej osób niż trzy światowe plagi razem wzięte.  Zika, Ebola, Denga, Świńska grypa, Choroba szalonych krów, SARS, MERS, Borelioza, Gorączka krwotoczna, Odkleszczowe zapalenie mózgu, Leiszmanioza, Malaria, Dżuma, Toksoplazmoza …

zdjęcie przedstawia wektory zwierzęce będące głównym źródłem nowych chorób zakażnych. od lewej kleszcz, komar, ptaki, świnie i pchła

Kolejna pandemia może być znacznie, znacznie groźniejsza. I może nastąpić wcześniej, niż nam się wydaje. Jeżeli wrócimy do tego, co było przed pandemią i nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, zawiedziemy przyszłe pokolenia [Tedros Adhanom Ghebreyesus dyrektor generalny WHO].

Zanieczyszczone powietrze może powodować wiele problemów zdrowotnych i środowiskowych. Smog i inne formy zanieczyszczeń powodują choroby układu oddechowego, ataki serca, alergie, bóle głowy czy nawet nowotwory, w szczególności płuc, krtani i gardła. Zmiany klimatyczne wpływają na zdrowie każdego człowieka, ale bez wątpienia pacjenci pulmonologiczni są w grupie tych najbardziej podatnych. Niekorzystne skutki globalnego ocieplenia najbardziej odczują osoby cierpiące na choroby takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. WHO nie pozostawia tutaj złudzeń-narażenie na zanieczyszczone powietrze jest co roku przyczyną przedwczesnej śmierci 7 miliona ludzi !  Tylko 0,001% światowej populacji nie jest narażona na zanieczyszczenie pyłem PM2,5 powyżej poziomów, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa za bezpieczne dla zdrowia. Z danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska wynika, że z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku w Polsce umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób. Zła jakość powietrza negatywnie wpływa również na zdrowie psychiczne, w szczególności na depresję i stany lękowe. U 20–50% osób, które przeżyły nieprzewidywalne i ekstremalne zdarzenia pogodowe, może wystąpić natychmiastowy wzrost poziomu lęku, depresji, zespołu stresu pourazowego (PTSD), zaburzeń snu i myśli samobójczych. Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu zdrowia publicznego, a prawie wszyscy na całym kontynencie mieszkają na obszarach o niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza” [The Guardian]. Najgorsza sytuacja jest w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Kiedyś ewolucja kojarzyła się wyłącznie z Karolem Darwinem i homo sapiens. Dziś w wyniku zmian klimatycznych mamy do czynienia z ewolucją wielu chorób. I to już nie jest tylko teoria. To fakt. Cieplejsze lata i łagodniejsze temperatury pozwoliły patogenom zdobyć przyczółki w regionach, w których populacje mają niską odporność, a systemy ostrzegania są słabo rozwinięte. Rosnące temperatury mórz powodują namnażanie się glonów lub sinic w jeziorach, rzekach, oceanach i zatokach. To z kolei naraża życie morskie, dziką przyrodę i ludzi na kontakt z silnymi neurotoksynami. Zanieczyszczenie powietrza wpływa na uprawy, drzewa i inne rośliny, a jeziora i rzeki może uczynić niezdatnymi dla ryb i innych zwierząt, co w konsekwencji może doprowadzić do zakłóceń w łańcuchu dostaw  żywności.

Paradoksalnie system ochrony zdrowia jednej strony zajmuje się skutkami zdrowotnymi zmian klimatu, a jednocześnie sami wpływamy na globalne ocieplenie.  Opieka zdrowotna odpowiada bowiem za 4,4% emisji dwutlenku węgla do atmosfery na świecie. 10% wszystkich chorób smogu i 9% wszystkich chorób układu oddechowego związanych z cząstkami stałymi można przypisać emisji dwutlenku węgla w branży opieki zdrowotnej. Gdyby opieka zdrowotna była państwem, byłaby 5 największym na świecie źródłem emisji gazów cieplarnianych (HCWH). Jednocześnie opieka zdrowotna jest jedną z niewielu branż, która ma podstawy naukowe, zaangażowanie społeczności i, co być może najważniejsze, motywację, aby “po pierwsze nie szkodzić” i szybko ewoluować.  System opieki zdrowotnej może integrować informacje środowiskowe z praktyką kliniczną i praktyką zdrowia publicznego. Nasz głos jest ważny i niezwykle potrzebny, aby przewodzić w tych spolaryzowanych czasach. Nie możemy udawać, że problemu nie ma. Jeśli nie podejmiemy interwencji, kryzys klimatyczny doprowadzi do zniweczenia znacznej części postępów poczynionych w dziedzinie zdrowia i ograniczania ubóstwa na świecie. Poprzez swoje działania i propagowanie idei Zielonych szpitali pragniemy zachęcić  osoby odpowiedzialne za utrzymanie placówki ochrony zdrowia  do wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Przekonujemy, że edukacja ekologiczna to również profilaktyka zdrowotna. Ochrona środowiska stała się bowiem ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego i wymaga stworzenia narzędzi, które pozwolą uwzględniać zdrowie w różnego rodzaju decyzjach, planach, politykach i inwestycjach. Na świecie systemy opieki zdrowotnej wyznaczyły konkretne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej. Za granicą działania te postępują w szybszym tempie. W Polsce wygląda to nieco inaczej. Szpitale borykają się na co dzień z innymi problemami – często finansowymi. Nie jesteśmy tu wyjątkiem. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku pracy nad sobą w celu poprawy neutralności klimatycznej placówki i podjęcia wysiłków aby złagodzić skutki zmian klimatu, a szpital przygotować tak aby był gotów na następstwa tej wojny. Tak wojny – bo zmiana klimatu to nic innego jak wróg publiczny numer 1, a Ludzkość musi dziś stoczyć najważniejszą ze wszystkich bitew – bitwę o Ziemię.

Dyrektor oraz zespół szpitala w Wolicy

Link do rejestracji

plakat zapowiadający konferencję pod tytułem rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na plakacie data wydarzenia 11 do 12 czerwca 2024 roku, napis z tytułem konferencji i zdjęcie szpitala w Wolicy z lotu ptaka prezentujące panele fotowoltaiczne namontowane na dachach pawilonu szpitalnego i głównego budynku szpitala

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. "ROLA ZIELONYCH SZPITALI W PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU" - ORGANIZACJA W KALISZU II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPIECE ZDROWOTNEJ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

 

Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_b


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Bożena Jopek
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

b.jopek@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź