Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”
Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”, Szpital Wolica w Kaliszu

     Patronaty medialne:

biały napis tnp3 na niebieskim tle, pod napisem drukowanymi granatowymi literami nazwa miejscowości Poznań logo Portalu Teraz środowisko zielono pomarańczowe, zielony listek paproci a w tle pomarańczowa kula zielmska, obok napis na pomarańczowo teraz a pod spodem na zielono środowisko

 

III Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”

Kalisz 11-12 czerwca 2024r.

AGENDA – wersja do druku

I dzień konferencji, Wtorek, 11 czerwca 2024 roku

9:30 – 10:30   Wizyta studyjna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy (Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe)
 • Budynek modułowy Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w tym dla osób z powikłaniami po zakażeniu SARS- Cov2 z Pracownią TK
 • Farma fotowoltaiczna
 • własna oczyszczalnia ścieków, studnia głębinowa i hydrofornia
 • instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych
 • Instalacja pomp ciepła
 • teren rekreacyjny, ścieżka zdrowia oraz ogród
10:30 – 10:45   Rejestracja uczestników
11:00   Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości:
 • Ambasada Królestwa Danii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • NFZ
 • Starosta Powiatu Kaliskiego
 • Prezydent Miasta Kalisza
 • Dyrektor Wojewódzkiego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

Sesja I „Kierunek – zrównoważony rozwój.”

11:45 – 12:00   Zielona transformacja wielkopolskich szpitali w trosce o zdrowsze powietrze – Paulina Stochniałek, Radna Województwa Wielkopolskiego
12:00 – 12:30
  Pierwszy zielony szpital w Polsce – efekty transformacji – Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
12:30 – 12:45   Możliwości uwzględnienia aspektów środowiskowych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych– Marcin Skowron, Radca Generalny Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urząd Zamówień Publicznych
12:45– 13:00   Centrum Nieruchomości – jako inwestor Regionu Stołecznego Danii (BYGHERRE) – Ole Kristian Bottheim – wiceprezes w Centrum Nieruchomości w Regionie Stołecznym Danii, odpowiedzialny za duże i złożone budowy szpitali w Regionie Stołecznym Danii
13:00 – 13:15   Kryzys klimatyczny a zarządzanie szpitalami  – Michalis Zouloufos, GGHH, Grecja
13:15– 13:30   Nowoczesna medycyna w zgodzie ze środowiskiem – lek. Waldemar Bakalarz kierownik Izby Przyjęć WSZZOZ w Wolicy, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
13:30 – 13:50   Praktyczne zarządzanie klimatem w Evangelisches Krankenhaus Hubertus z perspektywy menadżera klimatu i pielęgniarki – Laura-Marie Strützke – Kierownik ds. klimatu w Szpitalu Ewangelickim Hubertus w Berlinie-Zehlendorfie
 
14:00 – 15:00   Obiad

Sesja II „Wpływ zmian klimatu na opiekę zdrowotną”

15:00 – 15:25   Droga do zielonego szpitala w Grecji– Dimitrios Roussos Szpital Ogólny w Syros, Grecja
15:25 – 15:45   Wielkopolskie Centrum Pediatrii to zielony szpital  – Izabela Marciniak – Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
15:45 – 16:00   Zrównoważone budownictwo szpitalne – Marija Stamenkovic – starszy konsultant i kierownik programu ds. zrównoważonego budownictwa, Kopenhaga, Region Stołeczny Danii, Dania
16:00 – 16:15   Wzmacnianie „odporności klimatycznej” w sektorze zdrowia – potrzeby i możliwości – dr n. med. Dorota Jarosińska, Europejskie Centrum Zdrowia i Środowiska, WHO
16:15 – 16:30   Zrzeszanie szpitali w sprawie ochrony środowiska- efekty współpracy ponad podziałami – Michał Dybowski Chief Sustainability oficer (CSO) Polskiej Federacji Szpitali specjalista ds. Zielonych Szpitali w PFSz
16:30 – 16:45   Wpływ zmiany klimatu na zdrowie psychiczne – Lek. Med. Marian Nagler Specjalista Psychiatra, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce
16:45 – 17:00   Rozwiązania proekologiczne stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie – lek. med. Irena Kierzkowska Dyrektor Naczelna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
17:00 – 18:00   Sympozjum Dyrektorów / Prezesów podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego podlegających UMWW w kwestii podjętych przez szpitale działań na rzecz ochrony środowiska, spotkanie z przedstawicielami Ambasady Królestwa Danii – sympozjum poprowadzi Anna Jackowska, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
17:30 – 18:30   Zwiedzanie Kalisza – opcja dla chętnych gości konferencji
     

II dzień konferencji, środa, 12 czerwca 2024 r.

Sesja III „Propozycje rozwiązań stosowanych w trosce o zmniejszenie skutków globalnego ocieplenia”

09:00 – 09:15   Elektryczna karetka pogotowia – fakty i mity – Dominik Majchrzak, Artur Lewandowski – eksperci ds. transportu bez emisyjnego.
09:15-09:30   Global Green and Healthy Hospitals -program Health Care Without Harm  – Daiana Hij, Global Green and Healthy Hospitals -program Health Care Without Harm
9:30 – 9:45   Ryzyka, a legislacja dla szpitali i samorządów. ESG – obowiązek badania śladu węglowego od 2024 roku – Bartosz Kieler, Kinga Kubaszewska – eksperci w zakresie budowania programów ubezpieczeniowych dla jednostek sektora finansów publicznych
9:45 – 10:00   Ochrona zdrowia – inwestycja, nie koszt – mgr Zbigniew Hupało Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
10:00 – 10:15   Efekty ekologiczne i ekonomiczne budownictwa modułowego na przykładzie zrealizowanych szpitali – Jarosław Adamek, ekspert w zakresie specjalistycznego budownictwa obiektów medycznych.
10:15 – 10:30   Zrównoważony rozwój w galicyjskiej służbie zdrowia – Beatriz Piñeiro Lago – Doktor nauk medycznych i chirurgii, specjalistka medycyny prewencyjnej i zdrowia publicznego oraz specjalista medycyny rodzinnej i środowiskowej, specjalistka ds. innowacji w dziedzinie zdrowia i zrównoważonego rozwoju w galicyjskiej służbie zdrowia (SERGAS), galicyjska służba zdrowia (SERGAS), Galicja, Hiszpania
10:30 – 10:45   Choroby zakaźne w dobie zmian klimatu –  lek. Łukasz Durajski, wakcynolog, wykładowca akademicki Warszawaksiego Uniwersytetu Madycznego, członek Telemedycznego Okragłego Stołu w Ministerstwie Zdrowia, lekarz specjalizujący się w dziedzinie pediatrii, w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
10:45-11:00   Produkcja sprzętu medycznego, a dbałość i troska o środowisko – Łukasz Miaśkiewicz ekspert w zakresie inżynierii biomedycznej w specjalizacji elektronika medyczna.
11:00 – 11:15   Prezentacja szpitala w Guadarrama – Raquel Blasco Moreno – Hospital de Guadarrama, Hiszpania
11:15 – 11:30   Eko Szpitale – inwestycja w przyszłość, obniżenie kosztów dzisiaj – Michał Kępowicz – ekspert w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki dla systemu ochrony zdrowia
11:30 – 11:45   Redukcja szkodliwych chemikaliów w szpitalu  – Anders Bolmstedt – chemik Medycyna Zdrowia i Stresu Region Västra Götaland Szwecja
11:45 – 12:15
  Ochrona zdrowia nakierowana na wartość – Dr Małgorzata Gałązka Sobotka – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa, Polska 
12:15 – 12:30   Elektromobilność – jak spełnić kolejne wymogi dla szpitali minimalnym kosztem  Jan Wus właściciel firmy doradczej wspierającej podmioty medyczne w zakresie prawa, elekromobilności i IT
12:30 – 12:45   Wartości zdrowotne i proekologiczne szpitali modułowych w konstrukcji drewnianej – Kamil  Kowalczyk Ekspert budownictwa w technologii modułowej drewnianej
12:45 – 13:00   Zielona transformacja na przykładzie szpitala Havelhöhe  – dr Maurizio Bär – Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Klinik für Anthroposophische Medizin, Berlin, Niemcy

Sesja IV – Debata ekspercka
„Zmiana klimatu a zdrowie – jak eksperci ochrony zdrowia mogą pomóc w uniknięciu skutków zdrowotnych globalnego ocieplenia?”

13:00 – 13:15   Gruźlica – choroba, o której nie można zapomnieć. Doświadczenie lekarzy bez granic w Polsce i na świecie– Joanna Ładomirska – koordynatorka medyczna Lekarzy bez Granic w Polsce
13:15 – 14:00   HEAL Polska – Debata ekspercka

Zmiana klimatu a zdrowie – jak eksperci ochrony zdrowia mogą pomóc w uniknięciu skutków zdrowotnych globalnego ocieplenia?

Moderator: Weronika Michalak HEAL Poland Director

Uczestnicy debaty:

 • Tadeusz Zielonka – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, WUM, Lekarze dla Klimatu, Koalicja Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza
 • Dr hab. n med. Barbara Piekarska – Konsultant Krajowa w dziedzinie Zdrowie Środowiskowe
 • Kamila Kadzidłowska – Współzałożycielka Fundacji Rodzice dla Klimatu
 • Igor Grzesiak – Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
14:00 – 15:00   Obiad

Porozumienie  ws. ochrony środowiska

15:05 – 15:40   Podpisanie porozumienia ws. ochrony środowiska  oraz Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczącego działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu

Health & Environment Alliance (HEAL) – lekarze dla klimatu

Program Międzynarodowej Konferencji „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”, Szpital Wolica w Kaliszu

15:40 – 16:00   Konferencja prasowa na podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji pn. ” Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”
Ikona - rozwiń
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_b


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Bożena Jopek
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

b.jopek@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź