Prelegenci konferencji

Gdzie się znajdujesz: Strona główna » Prelegenci konferencji

 

Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Jarosław Adamek Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 15 lat związany ze specjalistycznym budownictwem obiektów medycznych. Doświadczony Menager z uprawnieniami zarówno do projektowania jak i samodzielnego kierowania robotami., który nadzoruje inwestycje na każdym etapie, począwszy od fazy koncepcji, przez projekt i wykonawstwo, a kończąc na przekazywaniu obiektów do użytkowania. Ekspert w dziedzinie efektywnego energetycznie i ekologicznego budownictwa modułowego.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Raquel Blasco Moreno, filolog z wykształcenia i starszy technik ds. zapobiegania ryzyku zawodowemu, rozpoczęła pracę w szpitalu Guadarrama w Madrycie (Hiszpania) w 1999 r., zostając kierownikiem zespołu ds. usług ogólnych w 2007 r., w roku 2009 została wyznaczona na stanowisko odpowiedzialne za Zarządzania Środowiskowego, a w 2013 roku Szpital Guadarrama uzyskał certyfikat normy ISO 14 001.

Od tego czasu nie zaprzestał szkoleń ze wszystkiego, co jest związane z zarządzaniem środowiskowym, prowadziła szkolenia, opublikowała kilka artykułów i zdobyła wielokrotne wyróżnienia dzięki dobrym praktykom środowiskowym wdrożonym w szpitalu.

Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Anders Bolmstedt pracuje jako chemik w służbie medycyny pracy w regionie Västra Götaland w Szwecji. Koordynuje gospodarkę chemiczną w regionie Västra Götaland w aspektach ochrony zdrowia i środowiska. Ważnymi częściami tej pracy są ustalanie i ocena kryteriów zrównoważonych zamówień oraz edukacja pracowników w zakresie bezpiecznego zarządzania niebezpiecznymi chemikaliami. Od ponad piętnastu lat zajmuje się oceną ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne chemikalia. Był jednym z inicjatorów powstania Krajowej Grupy Substytucji (NSG) w Szwecji, w której działa nadal. Poza zagadnieniami chemicznych interesuje go rola dobrego zdrowia dla środowiska.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Ole Kristian Bottheim jest inżynierem budownictwa z solidnym doświadczeniem w branży budowlanej jako klient, konsultant i wykonawca. Obecnie Ole Kristian Bottheim pracuje jako wiceprezes w Centrum Nieruchomości w Regionie Stołecznym Danii. Ole Kristian Bottheim jest odpowiedzialny za duże i złożone budowy szpitali w Regionie Stołecznym Danii. Są to takie projekty jak Mary Elizabeths Hospital (ok. 3 mld DKK), New Hospital Bispebjerg (ok. 4,7 mld DKK), New Hospital North Sealand (ok. 7,6 mld DKK), New Psychiatry Bispebjerg (ok. 1,4 mld DKK), New Hospital Hvidovre (ok. 2,2 mld DKK).
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Łukasz Durajski Wakcynolog, lekarz, rezydent pediatrii, ekspert medycyny podróży
Dyrektor Medyczny Med24. Członek American Academy of Pediatrics (AAP)WHO Europe, Krajowy Komitet Weryfikacyjny ds. Eliminacji Odry i Różyczki, Katedra Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klub Młodych Wakcynologów Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Michał Dybowski Chief Sustainability Officer PFSz, Były menedżer sieci klinik z 15-letnim doświadczeniem w realizacji operacji zrównoważonego wzrostu, inżynier IcT, certyfikowany w Enhanced Business Administration, właściciel międzynarodowych projektów lotniczych w zakresie zrównoważonego wzrostu, dostawca usług inwestycyjnych w ramach funduszy celowych, ekspert ds. sztucznej inteligencji w Grupie Roboczej ds. Cyfryzacji KPRM w Polsce. Założyciel i koordynator Warsaw Cluster Collaboration Network, dyrektor zarządzający Dybowski P.S.A., prezes Fundacji Nowej Nauki Technologii Telemedycyny i Cyfryzacji, wykładowca akademicki w dziedzinie sztucznej inteligencji i AI Regulatory Sandboxes.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Małgorzata Gałązka Sobotka dr n. ekonomicznych, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, doradca Prezesa Pracodawców RP. Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Laureatka konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie publiczne. Już po raz szósty w pierwszej dziesiątce LISTY STU najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. W plebiscycie Kobieta Rynku Zdrowia 2023 zajęła trzecie miejsce wśród pięćdziesięciu najbardziej wpływowych kobiet działających w obszarze zdrowia. Integratorka ludzi i idei. Za propagowanie wzorów świadomego przywództwa pełnego empatii, szacunku i uważności laureatka pierwszej edycji konkursu „Sustainable Impact” w kategorii leadership.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Igor Grzesiak  Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej przy Agencji Badań Medycznych oraz członek Grupy Roboczej ds. Potrzeb Pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych, ekspert oceniający Certyfikowanie Aplikacji Zdrowotnych przez Ministerstwo Zdrowia. Reprezentuje Instytut w pracach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Forum Organizacji Pacjentów przy Narodowym Funduszu Zdrowia. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Kamiliańskiej Misji Społecznej”. Sekretarz zespołu ekspertów do opracowania Rządowego Projektu Polityki Zdrowotnej na lata 2022- 2026 pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. W 2021 r powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta do grona zespołu ekspertów w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”. Wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką honorową Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Daiana Hij jest specjalistką ds. rozwoju sieci w Health Care Without Harm Europe, a jej rolą jest współpraca i wspieranie Globalnej Sieci Zielonych i Zdrowych Szpitali. Sieć GGHH stanowi rdzeń organizacji, a ona jest osobą pracującą nad wspieraniem różnych instytucji na ich drodze do zostania członkiem tej społeczności, gdy wspólnie przekształcają one opiekę zdrowotną. Co więcej, pełniąc rolę łącznika, zapewnia wszystkim członkom, nowym i obecnym, szansę uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany pomysłów i praktyk w celu inspirowania i rozwijania sieci.

Jej wykształcenie obejmuje zdrowie publiczne, a tytuł magistra uzyskała w Management Center w Innsbrucku. Przed objęciem stanowiska w Health Care Without Harm Europe pracowała przy projektach europejskich w gminie Alzira w Hiszpanii oraz odbyła staż w ramach Blue Book w Komisji Europejskiej, w DG EAC, jednostka Erasmus+.

 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Zbigniew Hupało Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, poszerzył ofertę szpitala o lecznictwo ambulatoryjne w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej oraz wdrożył działania naprawcze w obszarze poprawy wizerunku szpitala. Doświadczony i skuteczny kierownik wielospecjalistycznych organizacji. Umiejętnie buduje relacje  z kluczowymi partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Autor wielu publikacji prasowych, na bieżąco analizujący wydarzenia w systemie ochrony zdrowia oraz w zdrowiu publicznym. Szybko podejmuje przemyślane decyzje i reaguje na zmieniające się otoczenie biznesowe.  Charakteryzuje się wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi, dzięki którym z sukcesem zarządza złożonymi zawodowo zespołami oraz projektami.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Anna Jackowska Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W swoich kompetencjach ma realizacje zadań dotyczących organizowania opieki zdrowotnej na terenie Województwa zgodnie z kompetencjami Marszałka Województwa. Inicjuje i koordynuje działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zapobiegania i zwalczania chorób o znaczeniu społecznym, zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Specjalistka w obszarze zdrowia publicznego, certyfikowany lider zarządzania w ochronie zdrowia. Ponadto, absolwentka studiów z zakresu fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA w placówkach ochrony zdrowia na Akademii WSB. Obecnie zdobywa umiejętności w ramach studiów interdyscyplinarnych na Politechnice Poznańskiej z pogranicza architektury, zarządzania i ochrony zdrowia.

W swojej pracy nadzoruje działalność podmiotów leczniczych –  17 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym, 2 spółek prawa handlowego oraz jednostki budżetowej.

Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Dorota Jarosińska W Europejskim Centrum Zdrowia i Środowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kieruje zespołem, który zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, bezpieczeństwem chemicznym i hałasem środowiskowym, jak też działaniami na rzecz zwiększania odporności klimatycznej, zmniejszania emisyjności i oddziaływania środowiskowego w sektorze zdrowia. Koordynowała m.in., opracowanie globalnych wytycznych WHO jakości powietrza i wytycznych hałasu środowiskowego. Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; ukończyła roczne podyplomowe studium z zakresu ochrony środowiska w Holandii. W latach 2005-2014 pracowała w Europejskiej Agencji Środowiska jako ekspert w dziedzinie zdrowia i środowiska; wcześniej, przez 10 lat kierowała pierwszą w Polsce przychodnią medycyny środowiskowej. Była stypendystką fundacji Fulbrighta, jest członkiem Collegium Ramazzini. Jest autorem publikacji naukowych oraz współautorem raportów WHO i Europejskiej Agencji Środowiska.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Kamila Kadzidłowska Współzałożycielka, członkini zarządu i jedna z sił napędowych Fundacji oraz ruchu społecznego Rodzice dla Klimatu – Parents for Future Poland. Absolwentka stosunków międzynarodowych (UW), afrykanistyki (UW, L’Inalco) oraz reżyserii filmowej (AFiT), a także m.in. Szkoły Liderów i Liderek Politycznych. Inicjatorka kampanii angażujących aktorów z różnych stron sceny społecznej, politycznej i eksperckiej na rzecz zdrowia dzieci, czystego powietrza, sprawiedliwej transformacji, zrównoważonej mobilności, edukacji klimatycznej, medialnej i zdrowotnej. Prywatnie matka trzech synów, ekofeministka, pasjonatka przyrody i antropologii społecznej.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Bartosz Kieler  Przedsiębiorca i ekspert rynkowy, który swoje wieloletnie doświadczenie, zaczynając od 2005 r., zdobywał w eksperckiej firmie specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzaniu i nadzorowaniu procesu likwidacji szkód, której był również założycielem i pomysłodawcą.
Konsultował najbardziej spektakularne i skomplikowane szkody, zarówno na etapie weryfikacji technicznej, jak i oceny merytorycznej w obrębie ryzyk korporacyjnych dla wielu branż, m.in. produkcyjnej, logistycznej, kolejowej, utylizacji, recyclingu.
Na przełomie lat tworzył struktury inżynierskie, merytoryczne i prawne, jak również dystrybucji usług. Od maja 2016 roku odpowiada m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółki Risk Guard, realizującej kompleksowe usługi oceny ryzyka na potrzeby przedsiębiorstw, w tym: technicznej (maszynowej), dot. ciągłości produkcji i ciągu dostaw, zagrożeń cybernetycznych w kontekście ciągłości działania organizacji.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Michał Kępowicz  GPA & Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska  oraz Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych – POLMED. Odpowiada za rozwijanie współpracy i inicjatyw z instytucjami rządowymi, władzami lokalnymi, uczelniami wyższymi i szpitalami. Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania zrównoważonych polityk dla systemu opieki zdrowotnej. Zanim dołączył do Philipsa, przez wiele lat pracował w administracji rządowej. Był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także współprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. Koordynacji interwencji EFIS w dziedzinie ochrony zdrowia na lata 2014–2021. Wcześniej pełnił funkcję Głównego Eksperta ds. funduszy przedakcesyjnych Phare oraz Transition Facility w Biurze Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie MSZ). Negocjator programów i mechanizmów finansowych europejskich, ekspert w zarządzaniu projektami transgranicznymi i inicjatywami o dużej skali nastawionymi na innowacje.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Irena Kierzkowska  Dyrektor, kobieta sukcesu, inspiracja – takimi słowami można opisać dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Jest także członkiem zarządu Polskiej Federacji Szpitali w kadencji 2018-2024.

Jest lekarzem, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii oraz absolwentką Akademii Medycznej (obecny GUMed) w Gdańsku, studiów podyplomowych na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie Ogólne w Warunkach Rynku Europejskiego oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem szpital uwolnił swój prawdziwy potencjał – stał się platformą tworzącą optymalne warunki do rozwoju i wdrażania najnowocześniejszych procedur medycznych. Stał się podmiotem profesjonalnym, interdyscyplinarnym, kompleksowym, bezpiecznym dla pacjentów, pracowników i środowiska naturalnego, świadczącym szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie – od porodu, przez wycięcie wyrostka i zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, po przeszczepianie narządów. Zmodernizowano 50-letni budynek, wprowadzono szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym dostosowania ppoż., e-usługi, elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta, oraz system kolejkowy. Od 20 lat kultura organizacji jest rozwijana zgodnie z aktualną polityką jakości. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, zajmując wysokie miejsca w rankingach jakości opieki medycznej. Za swoje zasługi w 2017 r. Irena Kierzkowska została uhonorowana tytułem Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia oraz Złotym Laurem “Najlepszym z Najlepszych”, przyznanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Kamil Kowalczyk Członek zarządu, Dyrektor Handlowy Unihouse SA. Zdobył wykształcenie techniczne na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechnice Warszawskiej. Studia menedżerskie ukończył na kierunku Zarządzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS. Z segmentem budownictwa modułowego związany od ponad 10 lat, w tym ze spółką Unihouse od 2022 roku. W tym czasie uczestniczył w kilkudziesięciu projektach, zarządzając zespołami sprzedażowymi, projektowymi i wykonawczymi.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Kinga Kubaszewska Od 2011 roku posiada zezwolenie na wykonywanie czynności brokerskich potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Nadzoru Finansowego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ekspertka w zakresie: budowania programów ubezpieczeniowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym między innymi szpitali, samorządów, spółek komunalnych oraz spółek wodociągowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie ryzyka ubezpieczeniowego i jego dywersyfikacji. Twórczyni dedykowanych programów prewencyjnych minimalizujących ryzyko i wspierających jednostkę w zarządzeniu tym obszarem.
Posiada również doświadczenie w centralizowaniu programów ubezpieczeniowych dla jednostek o rozproszonej strukturze organizacyjnej. Prowadzi szkolenia z oceny ryzyka, z zakresu poszczególnych ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.
Największy z obsługiwanych przez nią Klientów posiada majątek wielkości blisko 400 mln zł.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Joanna Ładomirska Urodziłam się w Polsce, ale dorastałam w Belgii. Z wykształcenia pielęgniarka z tytułem magistra bioetyki, w sercu jestem humanitarystką. 16 lat pracy w MSF zabrało mnie przez różne konteksty wojen, epidemii i klęsk żywiołowych na całym świecie. Podczas mojej przerwy od MSF pracowałam jako konsultant w sektorze prywatnym w procesach transformacji i innowacji.
Jestem matką 2 fantastycznych nastolatków i uważam empatię za swoją supermoc.
Obecnie pracuję w Polsce jako koordynator medyczny MSF.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Dominik Majchrzak Doradca Handlowy – Samochody Dostawcze, samochody elektryczne. Ekspert ziału sprzedaży Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Spółka Komandytowa
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Izabela Marciniak  W 1993 ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu Wydział Zarządzania, następnie w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w 2012 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania  w zakresie Zarządzania Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a w 2017 roku ukończyła Studia Podyplomowe  Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 19 lat skutecznie zarządza podmiotami leczniczymi w Polsce. Do jej osiągnięć zawodowych należy przede wszystkim oddłużenie szpitali w Puszczykowie i Kowanówku. W 2014 roku jako Prezes Zarządu „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. prowadziła proces inwestycyjny, który  zapoczątkował budowę szpitala pediatrycznego w Poznaniu. W latach 2014-2022 kontynuowała pracę nad zakończeniem tego znaczącego dla województwa wielkopolskiego procesu inwestycyjnego. Od 2016 roku jest dyrektorem Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Skutecznie przeniosła jego działalność leczniczą przy ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 i ul. Feliksa Nowowiejskiego 56/58 wraz z Zespołem Poradni Specjalistycznych znajdujących się przy ul. Spornej 16 do nowo wybudowanego obiektu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu. Otworzyła pierwszy w Wielkopolsce Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci. W 2015 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wyróżniło ją godnością Lidera Pracy Organicznej i przyznało Statuetkę Honorowego Hipolita. Jej motto życiowe to: „Skuteczni menedżerowie podejmują skuteczne decyzje” – Peter Drucker.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Łukasz Miaśkiewicz Product Manager w firmie Famed Żywiec. Jest odpowiedzialny za szkolenie produktowe oraz czynny udział w różnych zabiegach z wykorzystaniem ramion C firmy GE Healthcare oraz stołów operacyjnych i łóżek szpitalnych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalizacji elektronika medyczna. Aktualnie student Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych we Wrocławiu na kierunku MBA. Na co dzień aktywnie uprawiający sport a do jego ulubionych należą tenis ziemny oraz narciarstwo alpejskie.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Weronika Michalak jest dyrektorką polskiego oddziału międzynarodowej organizacji HEAL Health and Environment Alliance (HEAL Polska), analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat związana ze środowiskiem NGO, współpracowała z międzynarodowymi organizacjami takimi jak CIDSE czy Bankwatch Network pozostając blisko zagadnień takich jak zanieczyszczenie środowiska, zrównoważony rozwój oraz prozdrowotny styl życia. Jest autorką licznych artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz współautorką publikacji HEAL, takich jak: “Spalanie węgla w domowych piecach. Zagrożenia zdrowotne”, “Zanieczyszczenia powietrza”, “Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”. Absolwentka Szkoły Liderów i Liderek Politycznych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ekspertka goszcząca w wielu polskich i niektórych zagranicznych mediach, cytowana m.in. przez New York Times czy Politico.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Marian Nagler  Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i psychiatrii. Pracownik Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Barbara Piekarska Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i zdrowia środowiskowego. Adiunkt naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowie Środowiskowe. Członek Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne, Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Członek Zespołu roboczego do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Od 2021 roku Przewodniczący Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Autor i współautor licznych publikacji i doniesień z zakresu: środowiskowych uwarunkowań zdrowia, epidemiologii i diagnostyki chorób alergicznych oraz wpływu czynników środowiskowych na nowotwory układu pokarmowego.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Beatriz Piñeiro Lago Doktor nauk medycznych i chirurgii, specjalistka medycyny prewencyjnej i zdrowia publicznego oraz specjalista medycyny rodzinnej i środowiskowej.Koordynatorka strategii gospodarki o obiegu zamkniętym Sergas i Nowego Europejskiego Bauhausu Galicia. Life Coach, lider gospodarki o obiegu zamkniętym według fundacji Advanced Leadership Foundation, dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w zdrowiu. Pracowała w różnych obszarach medycyny, zarówno w obszarze opieki, jak i zarządzania, planowania, profilaktyki i promocji zdrowia. Pracowała na różnych poziomach opieki zdrowotnej w opiece podstawowej i specjalistycznej, co pozwoliło mi uzyskać przekrojową wizję galicyjskiego systemu zdrowia publicznego. Od 2012 roku zajmuje się innowacjami w zdrowiu, a zwłaszcza innowacjami społecznymi, jest menadżerem ds. innowacji w Agencji Wiedzy i Innowacji w Zdrowiu (ACIS), a od 2019 roku zajmuje się zrównoważonym rozwojem w zdrowiu i gospodarką o obiegu zamkniętym w Galaria Public Company of Health Services of SERGAS. Jej pasja do natury i poprawy jakości życia ludzi doprowadziła do założenia plantacji herbaty Camellia sinensis, będąc pierwszym producentem herbaty w Hiszpanii i niedawno nagrodzonym jako pionierka w tej dziedzinie na poziomie międzynarodowym. Przedstawicielka na Hiszpanię Europejskiej Unii Kobiet (organizacja doradcza przy ONZ) i przewodnicząca ds. równości kobiet w Pontevedra.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Dimitris Roussos Dyrektor IT Szpitala Ogólnego w Syros, Lider Zespołu Zielonego Zespołu Szpitala. Dzięki solidnej wiedzy informatycznej zdobytej na Uniwersytecie w Atenach i szerokiemu doświadczeniu w branży IT, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, odegrał kluczową rolę we wdrażaniu znaczących projektów w zakresie cyfryzacji opieki zdrowotnej. Należą do nich Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EMR) i Telemedycyna, które poprawiły opiekę nad pacjentem i efektywność operacyjną. W 2021 roku jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój doprowadziło do dołączenia do Szpitalnego Zespołu Zielonych. Pod jego kierownictwem zespół kieruje instytucję w kierunku praktyk bardziej przyjaznych dla środowiska, mając na celu ustanowienie punktu odniesienia dla szpitali w całej Grecji. Szpital Ogólny w Syros wyruszył w godną pochwały podróż, dołączając do europejskiego projektu Health Care Without Harm Europe, mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i opracowanie kompleksowego planu zarządzania węglem. Inicjatywa ta odzwierciedla szersze zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem i pozycjonuje szpital jako lidera w zakresie zrównoważonej opieki zdrowotnej w regionie.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Marcin Skowron  Radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych, z 18-letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych i 17-letnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonej polityki zamówień publicznych; autor wielu publikacji i materiałów z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych z zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Marija Stamenkovic  Inżynierem środowiska z rozległym doświadczeniem w projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem i infrastrukturą w Danii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Obecnie jest starszym konsultantem i menadżerem programu odpowiedzialnym za wdrażanie strategii zrównoważonego budownictwa w Centrum Nieruchomości w Regionie Stołecznym Danii. Centrum to zajmuje się budową, renowacją i utrzymaniem szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na otwartość, współtworzenie i wczesne zaangażowanie w zrównoważone praktyki w wymiarze gospodarczym, klimatycznym i społecznym. W swojej roli Marija podkreśla znaczenie zrównoważonych praktyk budowlanych, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak materiały, klimat w pomieszczeniach, energia, zasoby, przyroda, środowisko, gospodarka i relacje międzyludzkie. Jej praca opiera się na zasadach rozważenia i zaufania, dążąc do tego, aby budynki były zrównoważone pod każdym względem
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Mariusz Stempniak  Specjalista ds. bezpieczeństwa p.poż instalacji fotowoltaicznych, koordynator budowy farm fotowoltaicznych w Aurelum Sp. z o.o.
 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Paulina Stochniałek  Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, polityczka, przedsiębiorczyni, szkoleniowiec. Inicjatorka działań o edukacji obywatelskiej, wiedzy o samorządzie. Wspierająca rozwój i prawa kobiet. Urodzona w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Marketing i Zarządzanie, posiadająca tytuł MBA. Z zawodu przedsiębiorczyni z 25-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR w międzynarodowej korporacji, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu.

W roku 2018 głosami wyborców wybrana została z listy Koalicji Obywatelskiej na Radną Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2023. Od lipca 2020 r. w funkcji Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialna za departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz jednostkę samorządową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jest przekonana, że polityka samorządowa to m.in. odpowiedzialność za kreację postaw prospołecznych, działań dla środowisk lokalnych. Dlatego w jej aktywności widać wsparcie takich działań jak np. promocja ekonomii społecznej – samorządowa marka „Klunkry”, wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim programu Kulczyk Fundation pn. „Cykl kariery”, czy też zainicjowanie cyklu dla młodzieży „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, fanka piłki nożnej, górskich wspinaczek, a także wycieczek rowerowych po wielkopolskich szlakach.

Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Laura-Marie Strützke  Kierownik ds. klimatu i pielęgniarka w Evangelisches Krankenhaus Hubertus w Berlinie w Niemczech. Początkowo oprócz szkolenia pielęgniarskiego w Wannsee Schools for Health Professions e.V., później oprócz pracy zawodowej jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii, studiowała kierunek pielęgniarstwa “Health Care Studies” na Uniwersytecie Kształcenia na Odległość w Hamburgu, aż do uzyskania tytułu licencjata w 2016 roku. W tym czasie pani Strützke początkowo zarządzała projektami w obszarze pielęgniarstwa. Od 2019 r. pani Strützke zajmuje stanowisko kierownika ds. klimatu i wnosi swoją pasję do klimatu i ochrony środowiska do Evangelisches Krankenhaus Hubertus, oprócz pracy jako aktywna pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii. Dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom komunikacyjnym, przyjaznej, otwartej naturze i bezpośredniej wiedzy praktycznej z powodzeniem wdraża środki chroniące klimat i odporne na klimat w ewangelickim szpitalu Hubertus i jest entuzjastycznie zaangażowana w transformację zrównoważonego rozwoju w systemie opieki zdrowotnej.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Jan Wus  Właściciel Jamano, współtwórca jednego z największych projektów biznesowych wspierających przedsiębiorczość w Polsce, realizowanego dla marki Richarda Bransona. Rozumie potrzeby firm oraz instytucji, będąc od lat właścicielem kilkunastu przedsiębiorstw działających w różnych sektorach, między innymi: prawnym, medycznym oraz energii odnawialnej. Zna realia rynku medycznego, ponieważ współpracuje z nim od kilkunastu lat.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Sławomir Wysocki  Doświadczony menadżer ochrony zdrowia oraz czynny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.  Od stycznia 1999r pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Wcześniej, w roku 1998, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Jako czynny chirurg ogólny, od 1987r. związany z Wojewódzkim Zespolonym Szpitalem im. L.Perzyny w Kaliszu (do 1997r. na etacie, od 1999r. współpraca). Dzięki wspólnym wysiłkom jego i zespołu udało się istotnie zreformować i unowocześnić szpital, znacząco podnosząc jakość świadczonych usług zdrowotnych, jednocześnie dbając o zrównoważony rozwój i środowisko. 
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Tadeusz Zielonka Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce.
Wieloletni członek Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii i członek Komisji Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Członek European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wieloletni przewodniczący warszawskiego oddziału i członek Zarządu Głównego PTChP. Założyciel i Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza. Sygnatariusz Apelu Lekarze dla Klimatu. Członek Komisji ds. Zagrożeń Środowiskowych RSE.
Autor ponad 500 artykułów w zakresie chorób płuc, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy, zakażeń układu oddechowego, profilaktyki chorób układu oddechowego, chorób obturacyjnych płuc, uzależnienia od tytoniu, badań czynnościowych układu oddechowego. Komentator Kodeksu etyki lekarskiej oraz autor ponad dwustu artykułów na temat etyki lekarskiej.
Organizator i wykładowca na kilkuset konferencjach, sesjach naukowych, kongresach, webinariach polskich i międzynarodowych. Organizator konferencji poświęconych chorobom płuc i wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
Prelegenci konferencji, Szpital Wolica w Kaliszu Michailis Zouloufos Pełnił funkcję Wspólnego Dyrektora Generalnego Szpitali Ogólnych Wysp Syros i Naxos w Grecji. Od 2002 roku pracuje jako konsultant ds. środowiska. Greckie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Szpital Ogólny w Syros w 2021 r.  nowatorskim, cyfrowym szpitalem. Zerowe zużycie papieru i całkowita inwestycja w efektywność energetyczną to tylko dwie z inicjatyw Szpitala na rzecz zrównoważonej opieki zdrowotnej w latach 2020-2021. General Hospital of Syros otrzymał kilka międzynarodowych nagród za swoje inicjatywy środowiskowe. Dziedzictwem pana Zouloufosa będzie priorytetowe traktowanie działań środowiskowych i kampanii o zerowej emisji.
Najczęściej
zadawane pytania
Dla wygody użytkownikó przygotowaliśmy spis ABC pacjenta.
Środkami komunikacji miejskiej: 
 • Autobus KLA linii 3B (rozkład jazdy: pobierz )

Własnym środkiem transportu,

 • Zgodnie z poniższą mapką

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas przyjęcia do Szpitala, w Izbie Przyjęć należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty
 • dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia (wypisy ze szpitala, dotychczasowe badnia, spis przyjmowanych leków)

W trakcie wypełniania dokumentacji medycznej pacjent podaje również:

 • swój numer telefonu
 • dane i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu oraz otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta


Szanowni Państwo, 

częste poczucie senności, które może się urealnić bez naszej świadomości, a tym samym stać się w niektórych przypadkach groźne dla nas samych i dla otoczenia może być objawem chorobowym naszego organizmu. Zanim jednak skierujemy się z tym problemem do lekarza, sami możemy wstępnie ocenić sytuację, wypełniając poniższą tabelkę (ocenę senności w skali EPWORTH). Jeżeli wynik przyjmie dwucyfrową postać, wskazane jest udanie się do lekarza rodziinego po skierowanie do naszej Pracowni Badanai Snu.

Prosimy określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i  nie wykonywał/a  tych czynności w ostatnim okresie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią.

Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę, najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia
3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

Z jaką łatwością zapada Pan/i  w sen w sytuacjach niżej opisanych?

 

1. Siedząc lub/i czytając 0 1 2 3
2. Oglądając telewizję 0 1 2 3
3. Siedząc w miejscu publicznym, np.: w teatrze, na zebraniu, w kościele 0 1 2 3
4. Podczas godzinnej jazdy autobusem, koleją, samochodem jako pasażer 0 1 2 3
5. Leżąc i odpoczywając po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają 0 1 2 3
6. W czasie rozmowy, siedząc 0 1 2 3
7. Po obiedzie (bez alkoholu), siedząc w spokojnym miejscu 0 1 2 3
8. Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle 0 1 2 3
Suma punktów  

 


Aktualny cennik usług medycznych obowiązujący od 10 stycznia 2024 r. Cennik usług medycznych, Szpital Wolica w Kaliszu Cennik_2024_b


Dieta podstawowa

Dozwolone są wszystkie produkty i potrawy, oraz wszystkie techniki sporządzania posiłków. Planuje się 4 – 5 posiłków dziennie, spożywa się większą liczbę posiłków o mniejszej objętości, nie występują wtedy objawy pełności i wzdęcia. Celem diety jest zabezpieczenie zapotrzebowania pacjenta na energię, oraz wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania masy ciała i zachowania zdrowia.

Dieta lekkostrawna

Liczba posiłków w ciągu dnia to pięć razy dziennie, a przerwy między posiłkami od 3-4 godzin, ale nie dłuższe. Wyklucza się w niej potrawy wędzone, smażone, tłuste, pikantne, surowe owoce oraz pokarmy zawierające duże ilości błonnika. Podaje się czerstwe białe pieczywo, chude gotowane mięso cielęce lub drób, chude ryby, świeże mleko i jajka. Potrawy można gotować w wodzie lub na parze, piec w folii lub pergaminie.

Dieta cukrzycowa

Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze.Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu.

Dieta cukrzycowo insulinowa

Cele i zalecenia żywieniowe w diecie cukrzycowo insulinowej pozostają takie same jak w diecie cukrzycowej, a postępowanie dietetyczne skupia się przede wszystkim na kontroli glikemii. Normą tej diety jest spożywanie od pięciu do siedmiu posiłków dziennie, należy jeść regularnie, mniej, ale częściej. Powinno się spożywać: produkty zawierające dużo błonnika, chude mięso, wypieki pełno ziarniste, płatki owsiane, ryby, wyroby mleczarskie, warzywa owoce oraz produkty gotowane na parze. Powinno się unikać: tłustego mięsa i podrobów żółtego sera, tłustego nabiału, dań smażonych, dużej ilości soli, ziemniaków, jajek, cukrów, napojów gazowanych i alkoholu

Dieta wątrobowa

Celem tej diety jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, aby utrzymać równowagę metaboliczną i wyrównać niedobory pokarmowe. Zaleca się produkty zawierające białko zwierzęce ze znacznym ograniczeniem ilości białka roślinnego. Należy wyeliminować wywary z mięs, podroby, grzyby, makarony, kasze i produkty roślinne zawierające dużą ilość białka.

Dieta bogatobiałkowa

Celem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiednich do odbudowy tkanek i ilości białka. Podstawowymi produktami są:chude mięsa cielęce, wołowe i drobiowe gotowane bądź pieczone w folii, a także wędliny drobiowe, mleko i jego przetwory oraz jajka.

Dieta papkowata

Potrawy w tej diecie podajemy w formie niewymagającej gryzienia stosowana jest u osób, które mają problem z rozdrabnianiem pokarmu i połykaniem. Zalecamy pieczywo miękkie, delikatne pozbawione skórki, namoczone w mleku, jajka na parze, mięso, ryby i drób zmiksowane, wędliny zmielone i przygotowane w formie pasty. Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości.

Dieta kleikowa

Składa się z kleiku z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych na wodzie, gorzkiej herbaty i namoczonych sucharków. Można dodać cukier, masło, sól, przegotowane przetarte owoce lub mleko.

Dieta bezglutenowa

Wykluczamy z jadłospisu produkty zawierające gluten i uważamy na produkty, w których gluten jest ukryty. Zakaz spożywanie pieczywa i wszystkich wyrobów zawierających pszenną mąkę. Unikamy zbożowej kawy, owocowych przetworów, gotowych sosów i lodów. Owoce i warzywa można jeść bez ograniczeń, pieczywo, makarony bezglutenowe, masło, świeże mięso, podroby, ryby i wędliny są w grupie dozwolonej.


dietetyk: Daria Pawlak

Kontakt  e-mail: 
d.pawlak@szpital.wolica.pl


Szanowni Państwo,

kadra medyczna oraz personel administracji Szpitala i specjalistycznej Przychodni dokładają wszelkich starań, by opieka nad Pacjentem spełniała oczekiwania chorego w zakresie leczenia i rehabilitacji pulmonologicznej. Jeśli jednak uznacie Państwo, że w trakcie pobytu w naszym Szpitalu zostały naruszone Wasze prawa, możecie  złożyć  skargę do:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – p. Bożena Jopek
drogą pocztową, na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62-872 Godziesz Małe
lub e-mailem na adres: prawapacjenta@szpital.wolica.pl

b.jopek@szpital.wolica.pl

Macie Państwo również prawo skierować swoje uwagi i skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje interesantów w dni powszednie (poniedziałek-piątek)
w  godzinach : 9.00 -15.00; tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna: poniedziałek ? piątek,  w godz. 9.00 – 21.00

Swoje zastrzeżenia można przekazać drogą pocztową, na adres:
Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna B. Kozłowska,
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Uwaga!
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.
Kartę Praw Pacjenta znajdziecie na stronie:
www.bpp.gov.pl 

Poniżej do pobrania – Prawa i obowiązki Pacjenta. Wersja 04 z dnia 12.09.2022

Prawa i obowiązki pacjenta_wersja_04 z dnia 12_09_2022Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64

Zadania Rzecznika

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rzecznika ds. Praw Pacjenta

Bożena Jopek – Pielęgniarka oddziałowa Oddział C

Tel. 62 761-25-01

+48 728 949 013

e-mail: b.jopek@szpital.wolica.pl

 


Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog oraz osoba duchowna.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

 • personel ? pacjent bądź jego rodzina
 • przełożony ? pracownik,
 • pracownik ? pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:

1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
  pisemnie do Administracji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki,
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: n.bartczak@szpital.wolica.pl

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej),
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z zasadą poufności.


Informujemy, że od dnia 29.05. 2019 r. funkcjonują w sekretariatach Oddziałów A, B, C Rejestry odbioru wyników histopatologicznych przez pacjentów lub osoby upoważnione. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej i zawiera dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, pesel, czytelny podpis osoby odbierającej lub osoby upoważnionej.

Przy odbieraniu podpisu będzie zachowana ochrona danych osobowych- uwidocznione będzie tylko imię, nazwisko i pozostałe dane zainteresowanego pacjenta / odbierającego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jacek Gołdych


Ikona - Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć pomocy?

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć interesującego tematu,
a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami
Ikona - Strefa pacjenta Strefa pacjenta Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź
Ikona - Strefa pracownika Strefa pracownika Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sprawdź